YÜZEY ARAŞTIRMALARI IŞIĞINDA BORLUK VADİSİ KAYA ÜSTÜ RESİMLERİ /ROCK ARTS OF BORLUK VALLEY IN THE LIGHT OF SURVEYS

Akın BİNGÖL

Öz


Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Kars ili, en eski çağlardan itibaren yerleşim görmüştür. Bulunduğu coğrafi konum itibariyle, Anadolu ile Kafkasları birbirine bağlayan jeopolitik bir öneme sahiptir. Bu özelliği nedeniyle tarih boyunca sürekli olarak elde tutulmak istenmiştir. Atatürk Üniversitesi, DPT ve Kültür – Turizm Bakanlığının destekleri ile yürüttüğümüz araştırmalar sonucunda, bölgede bolca rastladığımız kaya üstü resim, figür, yazı ve damgalar, eskiçağ insanlarının sosyal ve kültürel pek çok özelliğini yansıtmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Doğu Anadolu, Kars, Yüzey Araştırması, Borluk Vadisi, Kaya Panosu

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.