AHMET ZEKİ VELİDÎ TOGAN’IN FERİDUN NÂFİZ UZLUK’A GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR / THE LETTERS SENT BY AHMET ZEKİ VELİDÎ TOGAN TO FERİDUN NAFİZ UZLUK

Bayram ÜREKLİ

Özet


Bu kısa çalışmada ünlü Türk tarihi profesörü Ahmet Zeki Velidî Togan tarafından Viyana’dan Ankara Üniversitesi Tıp Tarihi kürsüsü hocası Feridun Nafiz Uzluk’a 1933 ile 1941 yılları arasında yazılan üç mektup üzerinde durulmuştur. Mektuplardan bu iki ilim adamının birbirini şahsen tanımadığı, yalnız gıyaben tanıdıkları ve birbirinin çalışmalarını takip ettikleri anlaşılmaktadır. Kısa girişten sonra ilmi konularla mektuplar devam etmektedir. Burada bu mektuplar üzerinde kısaca durulacak ve ekinde de mektupların Zeki Velidî Bey’in el yazısı ile metni verilecektir. 


Anahtar Kelimeler


Zeki Velidî Togan, Feridun Nafiz Uzluk, Mektup, Mevlânâ Celaleddin, Tabib Gazanfer

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.