AFGANİSTAN TÜRKMENLERİNİN KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK OYUNLARI / CHILDREN’S GAMES IN AFGHANISTAN TURKMENS CULTURE

SAVAŞ ŞAHİN

Özet


Çocuk oyunları, çocukların bireysel ve sosyal gelişimleri için oldukça önemlidir. Tolumun ekonomik yapısı, yaşam koşulları, toplumsal inançlar ve değerler oyun kültürünü ve çeşitlerini belirlemektedir. Çocuk oyunları konusunda Türkiye’nin birçok bölgesinde folklorik anlamda pek çok derleme çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı Türk dünyasıyla ilgili karşılaştırmalı çocuk oyunlarına kaynaklık etmektir. Afganistan Türkmenlerinin çocuk oyunlarını genelde açık alanda oynanan ve daha çok fiziksel aktivite içeren oyunlardır. Bazı çocuk oyunları millî ve dini bayramların vazgeçilmez eğlencelerindendir. Türkmenler bazı çocuk oyunları uzun kış gecelerinde oynanır. 


Anahtar Kelimeler


Afganistan, Afganistan Türkmenleri, çocuk oyunları, Türkmen çocuk oyunları

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Atabey, İbrahim (1998), “Manas Destanı’nda Adı Geçen Kırgız Çocuk Oyunları”, Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, S.313-322, Diyanet Vakfı Yayınları,Ankara.

Baratova, Maral (2015), “Türkmenistan’ın Millî Çocuk Oyunları”, I. Uluslararası Çocuk Oyunları Kurultayı Bildiri Kitabı, 14-17 Mayıs Eskişehir, S. 140-151, Pegem Akademi, Ankara.

Cengiz, Serpil (1998) “Çocuk Oyunlarının Sınıflandırılması”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 38, Sayı:1-2, S.287-300.

Demircioğlu, Yusuf Ziya (1934), Anadolu’da Eski Çocuk Oyunları, Millî Mecmua Matbaası, İstanbul.

Ersoy, Ruhi (2005) Şehirleşme “Elektronik Kültür Ortamı Sürecinde” Çocuk Oyunları, Türk Edebiyatı, Ocak 2005, Sayı 375, Yıl:33. S.66-69.

Ersoy, Habibe Y. (2010) “Başkurt Çocuk Oyunları”, Millî Folklor Dergisi, 22 (86), S.75-86.

Oğuz, Öcal ve Ersoy, Petek (2007), Türkiye’de 2004 Yılında Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları, Genişletilmiş 2. Bas.,THBMER Yayınları, Ankara.

Onur, Bekir ve Güney, Neslihan (2004), Türkiye’de Çocuk Oyunları: Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No:12, Ankara.

Özdemir, Nebi (2006), Türk Çocuk Oyunları, Akçağ Yayınları, Ankara.

Yamakoğlu, Cihan (2001), “Türkiye’de Çocuk Oyunları”, Erdem Dergisi, Türk Halk Kültürü Özel Sayısı,13,Sayı:39, S. 543-549.

Yüksel, Hasan A. (1998), Akdağmadeni Çocuk Oyunları: Aşık Oyunu, Millî Folklor Dergisi, Cilt 5, Yıl:10, Sayı38, Yaz 1998, s.56-72.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.