PEHLİVAN, Gürol (2015), Dede Korkut Kitabı’nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım -Dresden ve Vatikan Nüshalarının Mukayeseli Bir İncelemesi-, İstanbul: Ötüken Yayınları, 606 s., ISBN: 978-605-155-318-4.

Ergün VEREN

Özet


“Dede Korkut Kitabı’nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım” kitabı da bunlardan biridir ve “... eserde geçen, dolayısıyla yazar / şair/anlatıcıya ait olduğu düşünülen düşünce/duygu, ona mı müstensihe mi ait? ... eserden ayrı olarak müstensihlerin de ideolojileri var mı?...” soruları üzerine inşa edilmiştir. Yazarın Halkbilimi alanındaki doktora tezi olan ve öncelikle akademik çevreye hitap kitap; Dede Korkut Kitabı’nın Dresden ve Vatikan nüshalarının “müstensihin gücü ve etkisi” odağına yerleştirilerek farklı kuram ve yöntemlerle okunup irdelenerek; analitik ve akademik bilgi olarak ürettiği bir çalışmadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.