REFİK KORALTAN’IN ANAYASAYI İHLAL DAVASINDA YARGILANMASI: SUÇLAMALAR VE SAVUNMA / TRIAL OF REFİK KORALTAN IN CONSTITUTION VIOLATION CASE: INCRIMINATIONS AND THE DEFENSE

Erol YÜKSEL

Özet


Demokrat Parti’nin kuruluşuna ilk adım oluşturacak “Dörtlü Takriri” Celal Bayar, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü ile birlikte imzalayarak Cumhuriyet Hak Partisi Meclis Grubuna sunan Refik Koraltan’dır. Türk siyasetinde daha çok bu önerge ve Demokrat Parti’nin dört kurucusundan birisi olarak tanınan Koraltan, Birinci TBMM’den 27 Mayıs’a kadar aktif siyasi yaşamında sadece Beşinci TBMM’de bulunmamış bir siyasetçidir. Türkiye’nin çok partili siyasete geçiş süreci veya geçişinin tanıklarındandır. Ayrıca DP’nin kuruluş çalışmalarında lider kadro içerisindeki rolünü DP’nin muhalefet ve iktidar yıllarında da sürdürür. Partinin kuruluşundan itibaren Genel İdare Kurulunda kesintisiz bulunur. DP’nin iktidar yıllarında aralıksız Meclis Başkanlığı görevinde bulunur. Gerek partinin lider kadrosu içerisinde bulunması gerekse parti politikalarının yakın tanığı olması nedeniyle 27 Mayıs Darbesi sonrası DP mensuplarına yönelik suçlamalarda sıkça ismi geçer. Uzlaşmacı bir siyasi kimliğe sahip olan Koraltan, Yassıada’da Döviz Kaçakçılığı Davası, Vatan Cephesi Davası ve Anayasayı İhlal Davalarından yargılanmış, bunun yanında DP’nin lider kadrosu içerisinde olması nedeniyle “Gayrimeşru Servet İktisabı” ve “Halkı Silahlandırma Davası” soruşturmasına da konu teşkil eder. Refik Koraltan, 15 Eylül 1961’de anayasayı ihlal suçundan oyçokluğu ile idama mahkûm edilen DP’liler arasındadır. 


Anahtar Kelimeler


Refik Koraltan, 27 Mayıs, Anayasayı İhlal Davası, Yassıada.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AĞAOĞLU, Samet (2013), Yassıada, Kayseri ve Toptaşı Cezaevi Günlükleri, (hzl.) Gülay Sarıçoban, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

ARIKAN, Mustafa (1998), Hamdi Ragıp Atademir (Hayatı Şahsiyeti ve Fikirleri), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

AYDEMİR, Şevket Süreyya (2011), İkinci Adam (1950-1964), C. III, İstanbul: Remzi Kitabevi.

_____________(1984), Menderes’in Dramı (1899-1960), İstanbul: Remzi Kitabevi.

BİRND, M. Ali- DÜNDAR, Can- ÇAPLI, Bülent (2007), Demirkırat, Bir Demokrasinin Doğuşu, İstanbul: Doğan Kitap.

BURÇAK, Rıfkı Salim (1976), Yassıada ve Öncesi, Ankara: Çam Matbaası.

DOĞRU, Osman (1998), 27 Mayıs Rejimi, İstanbul: İmge Kitabevi.

EROĞUL, Cem (2013), Çok Partili Düzenin Kuruluşu: 1945-1971, Geçiş Sürecinde Türkiye, 6. baskı, İstanbul: Belge Yayınları, s. 173-231.

ERTEPINAR, Coşkun (1999), Bir Politikacının Anıları; Refik Koraltan, Her Şey Vatan İçin, Ankara: Hacettepe Taş Yayınları.

FERSOY, Orhan Cemal (1978), Bir Devre Adını Veren Başbakan Adnan Menderes, İstanbul: Hun Yayınları.

İLERİ, Tevfik (2003), Yassıada ve Kayseri Günlükleri, (hzl.) Cahide İleri Aksoy, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2003.

OKTAY, H. Emre (2013), Türk Tarihinin Kayıp Yılları Yalanlar, Aldananlar ve 27 Mayıs, İstanbul: Akis Kitap.

SUNAY, Cengiz (2010), Türk Siyasetinde Sivil-Asker İlişkileri (27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve Sonrası), Ankara: Orion Kitabevi,

TURGUT, Hulûsi (2007), Yassıada’da Yaptırılmayan Savunmalar, İstanbul: Doğan Kitap.

YÜCEL, M. Serhan (2001), Demokrat Parti, İstanbul: Ülke Kitapları.

WEİKER, Walter F. (1967), Amerikalı, Fransız, Rus Gözüyle 1960 Türk İhtilali, (çev.) Mete Ergin, İstanbul: Cem Yayınevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.