MİMAR SİNAN DÖNEMİ CAMİLERİNDE TAÇKAPI TASARIMI / THE PORTAL DESIGN OF THE MOSQUES IN SİNAN’S PERIOD

MURAT KARADEMİR

Özet


Osmanlı Devletinin 16. yüzyılında, Baş mimarlık görevinde bulunan Mimar Sinan, geniş Osmanlı coğrafyasına bıraktığı sayısız eserlerle ve bu eserlerinde görülen tasarım anlayışıyla Türk Mimarisinin gelmiş geçmiş en büyük mimarı olarak ünlenmiştir. Bu eserlerinde avludan veya sokaktan kapalı mekâna geçişi sağlayan önemli mimari unsurların başında şüphesiz ki taçkapılar gelmektedir. Kütle biçimlenişinin en önemli öğesi konumundaki taçkapılar dikdörtgen kitleleri, tasarım özellikleri ve bezeme öğeleriyle geleneğin izlerini sürdürmüştür.

Malzeme, tasarım ve teknik özellikleri itibariyle Erken Osmanlı dönem özelliklerini büyük oranda hissettiren taçkapılar, konumları itibariyle artık uzaklardan kavranabilen öğeler olmaktan çıkmışlardır. Bunun yanında anıtsallıkları itibariyle hala kuzey cephenin en önemli öğelerinin başında gelmektedirler. 


Anahtar Kelimeler


Mimar Sinan; Taçkapı; Osmanlı; Cami

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.