Kişiler

Sahibi

Prof. Dr. Hasan BAHAR, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, Türkiye