Dergi Geçmişi

SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1994 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, 2001 yılında yayımlanan 10. sayısından ititbaren Ulusal Hakemli; 32. sayısından itibaren de Uluslararası Hakemli Dergi” statüsünde yayımlanmaktadır. 2019 yılından itibaren  Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlananacak olan  dergi, Türk Kültürü. Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Türklüğü ilgilendiren bütün sahalarda ilgili bilimsel yazılara yer vermektedir. Türkiyat Araştırmaları Dergisi ESCI (Emerging Sources Citation Index) ASOS INDEX, EBSCO, MLA,SOBIAD ve TUBİTAK/ULAKBİM SBVT'de taranmaktadır.