Dergi Geçmişi

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1994 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, 10. sayısından itibaren Ulusal Hakemli; 32. sayısından itibaren Uluslararası Hakemli Dergi” statüsünde yayımlanmaktadır. 38. sayısından itibaren de ESCI (Emerging Sources Citation Index) tarafından taranmaktadır. 2019 yılından bu yana da Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanmakta olan dergi; Türk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Kültürü ve Türklüğü ilgilendiren bütün sahalarda ilgili bilimsel yazılara yer vermektedir. Türkiyat Araştırmaları Dergisi ESCI (Emerging Sources Citation Index), ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD ve ULAKBİM TR DİZİN'de taranmaktadır.