ŞAİR HİLMİ ZİYA ÜLKEN VE UNUTULMUŞ DESTANSI ŞİİRLERİ / HILMI ZIYA ULKEN AS A POET AND HIS FORGETTEN EPIC POEM

Veli KILIÇARİSLAN

Öz


Türk düşünce hayatının yetiştirdiği çok yönlü entelektüellerden biri olan Hilmi Ziya, sanata dair fikirlerini ortaya koyduğu estet tarafının yanında pratiğe yönelik çalışmalar da yapmıştır. Söz konusu çalışmalar arasında yaptığı resimleri, yazdığı romanları ve şiirleri göstermek mümkündür.

Hilmi Ziya’nın saklı kalmış bu yönünü gün yüzüne çıkarmak için kaleme alınan bu çalışmada, sanata, şiire ve şaire yönelik düşüncelerinin yanı sıra yazmış olduğu şiirler arasından destanları yeniden yazma girişimlerine yönelik olanları, Hilmi Ziya’nın destanlara verdiği önem doğrultusunda incelemeye tabi tutulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Hilmi Ziya Ülken, Destan, Şiir, Yeniden yazma.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ÇANKAYA, Ali (1968), Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler IV, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları.

DİLÇİN, Cem (2000), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

KAPLAN, Mehmet (1998), Edebiyatımızın İçinden, İstanbul: Dergâh Yayınları.

KAYNARDAĞ, Arslan (1979), “Sanatçı ve Estetikçi Olarak Hilmi Ziya”, Sosyoloji Konferansları, (17): 50-55.

ÜLKEN, Hilmi Ziya (1924a, Nisan), “Anadolu Örfü ve Destanlar 1”, Anadolu Mecmuası, (1): 25-32.

(1924b, Nisan), “İznik”, Anadolu Mecmuası, (1): 7-11.

(1924c, Haziran) “Kaf Dağı”, Anadolu Mecmuası, (3): 94-97.

(1936, Mayıs), “Sanatta Süreklilik”, Gündüz Sanat ve Fikir Dergisi, (2): 39-41.

(1938, Ekim), “Memleketi Tanımak”, İnsan Mecmuası, C. 1, (5): 377-379.

(1943a, Ocak), “Şair ve Kahraman”, Ülkü, (31): 2-3.

(1943b, Nisan), “Destan ve İnsan 1”, İnsan Mecmuası, C.3, (22): 3-6.

(1943c, Mayıs), “Destan ve İnsan 2”, İnsan Mecmuası, C.3, (23): 3-6.

(1946, Mayıs), “Şiir ve Poem”, Akademi-Fikir Hareketleri Dergisi, (1): 8-9.

(1948), İslam Sanatı 1-2, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları.

(1949a, Haziran), “Sanatta Moderne Giden Üç Merhale”, Şadırvan, C. 1, (12): 5.

(1949b, Mayıs), “Hakiki Destan, Yapma Destan: Halk Deyişini Yakalayabilmek”, Şadırvan, C.1, (8): 4-5.

(1949c, Nisan), “Bir Fetih Destanına Başlangıç”, Şadırvan, (2): 9.

(1950.02.20), “Kendimize Dönüş”, Yeni Sabah: 2.

(1956), “Bedii Değerin İçtimai Rolü”, A. Ü. Türk ve İslam Sanatları Enstitüsü Yıllık Araştırmalar Dergisi, C. 1, (5): 29-36.

(1958), Felsefeye Giriş 1-2, Ankara: A. Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları.

(1965), Değerler, Kültür ve Sanat, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlük Konferansları Serisi.

(1968a), “Estetik Değer 1”, Hisar, C. 8, (56): 4-7.

(1968b), “Estetik Değer 2”, Hisar, (60): 6-9.

(2003), Şeytan’la Konuşmalar, İstanbul: Ülken Yayınları.

(2013), “Kültürümüzün Kaynakları”, Millet ve Tarih Şuuru, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.