Melike-İ Adiliye Kümbetinde Selçuklu Devri Saltanat Mücadelesine Dair İzler

Ahmet AKŞİT

Özet


Daha çok mimari özellikleri ile dikkat çeken Kayseri’deki 1247 tarihli Melike-i
Adiliye Kümbeti aynı zamanda devrin siyasi hadiselerine de ışık tutmaktadır. Kitabesi
yanında şehrin fiziki dokusundaki yeri de, yapının 1237 tarihinde meydana gelen iktidar
mücadelesini protesto eden bir anıt mahiyetinde olduğunu göstermektedir. Alaeddin
Keykubad’ın öldürülmesinden sonra tahta çıkan II. Gıyaseddin kendisine rakip olarak
gördüğü için diğer erkek kardeşleri ve onların annesi Melike-i Adiliye’yi feci bir şekilde
öldürtmüştü. Bundan dolayı, Melike’nin türbeyi inşa ettiren kızları, devrin yöneticilerine
karşı duydukları tepkiyi bu türbe ile ifade etmişlerdir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.