Bilinmeyen XV.Yüzyıl Divan Şairi Karamanlı Aynî

Ahmet MERMER

Öz


Karamanoğullarının son büyük Sultanı Kasım ile Osmanlı tahtına oturma
mücadelesi veren Cem Sultan döneminde hayat serüveni geçen, XV. yy. Dîvân Şâiri
Karamanlı Aynî, edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Şâirin elimizdeki tek
eseri olan Dîvânı, siyâsî muhtevalı şiirleriyle dîvânlar arasında tek örnektir. Bu eser,
ayrıca Cem Sultan’ın siyâsî mücadelesine ışık tutmakta ve Eski Anadolu Türkçesi dil
malzemeleri bakımından zengin bir kaynak ihtivâ etmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.