Rumca-Türkçe Mülemma Mani Tarzı Söylenmiş Şiirler Üzerine

Rıdvan ÖZTÜRK

Öz


Türkçe ile Rumca arasındaki dil etkileşimi üzerine yapılmış olan çalışmalar
Türkiye ve Yunanistan merkezli çalışmalar olup, daha çok kelime hazinesi ile ilgili
olarak kaleme alınmışlardır. Bu çalışmada dil etkileşiminin farklı bir boyutunu
yansıtmak üzere, Rumca-Türkçe mülemma mâniler işlenmiştir. Mülemma tarzında
yazılmış şiirlere Türk edebiyatında eskiden beri rastlanmaktadır. Arapça ve Farsça
başta olmak üzere iki dilli yazılmış birçok şiir, dil ve edebiyat etkileşimi açısından pek
incelenmemiştir. Daha çok gazellerde karşımıza çıkan bu özelliğin mânilerde
görülmesi, Kıbrıs’taki Rumca ile arasındaki etkileşimin yönünü ve derinliğini
göstermesi bakımından da ayrıca bir önem arz etmektedir. Rumca- mülemma mâniler
Kıbrıs coğrafyasında özellikle Rum nüfusunun ve Rumcanın nüfuzunun artığı
bölgelerde tespit edilmiştir. Bu mülemma mâniler Türkçenin aleyhine, Rumcanın lehine
bir dil erimesini göstermektedir. Türk kültür unsurlarını taşıyan ve Türk kökenli olan
mülemma mâniler, zaman içerisinde tamamen Rumca söyleyişlere yerini
bırakabilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.