Edige Destanında Olağanüstü Tipler

Yaşar KALAFAT

Öz


Destanlar, dil, arkeoloji, musiki, folklor ve benzeri kültür verileri gibi milletlerin
hayatında bir taraftan günümüzden uzak geçmişe birer kültür köprüsü iken, diğer
taraftan da Türk dünyasında Türk elleri itibariyle kültür köprüleridir. Destan türünden
köprüleri meydana getiren malzeme ise, daha ziyade içerdikleri tepkileridir. Aynı
milliyete mensup destanların akrabalıklarını belirleme yöntemlerinden birisi de, onların
tiplerindeki ortaklıktır.
Coğrafi alanı Altınordu, Uluğ Türkistan ve Sibirya Türkleri olan Edige Destanı,
diğer Türk destanları ile olağanüstü tipler itibariyle aynilikler göstermektedir. Nogay,
Kıpçak, Özbek gibi Türk halkları arasında varyantları ile birlikte bilinen Edige Destanı
için Rüstem Sulti’nin “Edigey” adlı eseri incelemeye alınmış, karşılaştırmaları
yapılmış, daha ziyade periden doğma özelliği üzerinde durulmuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.