Divan Şiirinde Kelime Seçimini Etkileyen Faktörler

Süleyman SOLMAZ

Özet


Divan edebiyatı, yaklaşık yedi yüz yıl kültürel hayatımızı derinden etkilemiş hatta
kültürümüze damgasını vurmuştur. Nazım ve nesir olarak iki koldan gelişen bu edebî
faaliyet, devletin yüzünü batıya çevirmesiyle kültürel hayattaki etkisini resmen kaybetmiştir.
Bugün gelenek halinde etkisi devam eden divan şiiri, dil ve ifade bakımından günlük
hayattan uzak bir görüntü arz etmektedir.
Divan şiirinin kelime kadrosunu Arapça, Farsça ve Türkçe kelimeler oluşturur. Bu
husus zaman zaman divan şiirinin millî olmamakla suçlanılmasına sebep olmuştur. Oysa
divan şairi üç dil arasında ve üç dilin mensup olduğu kültürler arasında bir fark
görmemiştir. Onun kelime seçimi; tamamen gelenek, ses devamlılığı, meslekî konum, inanç
dünyası gibi içinde yaşadığı realitelere bağlıdır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.