Ankara Savaşı Öncesi Timur İle Yıldırım Bayezid'in Mektuplaşmaları

Abdurrahman DAŞ

Öz


Ankara Savaşı, Timur’la Yıldırım Bayezid arasında 1402’de Ankara’ya 20 km.
yakınlıktaki Çubuk Ovasında olmuştur. Savaş olmadan önce Timur, Yıldırım Bayezid’e
dört mektup göndermiş, Yıldırım Bayezid dört mektupla ona cevap vermiştir. Ancak bu
yazışmalar savaşı önleyememiştir. Savaşın galibi Timur olmuş, Yıldırım Bayezid esir
düşmüştür. Bu dört mektup ve cevaplarının Türkçe suretleri, Konya Belediyesi
Koyunoğlu Kütüphanesi nr. 13435’de kayıtlı olan el yazması Münşeât ve Mükâtabât-ı
Sultâniye mecmuasında mevcuttur. İlk kez bu dört mektup ve cevapların özgün metinleri
transkripsiyonlu olarak verilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.