Musahip Mustafa Paşa Vakfı

Sami AĞAOĞLU

Özet


Musahip Mustafa Paşa, Konya Kalesi Atpazarı Kapısı dışında bulunan ve halk
arasında Kanlı Göl diye bilinen miri arsayı temlik yoluyla alıp, on yedi bin sekiz yüz
kuruş harcayarak, üzerine Şeyh Ahmet Efendi Çifte Hamamı ve Debbağlar Hamamı,
Şeyh Ahmet Efendi Fevkâni Camii, Bezirganlar Hanı, Kervansaray Hanı, kahve tahmisi,
kahvehane, yirmi bir dükkan ve dört mahzen yaptırmıştır. Bu arsanın haricinde,
Şekerfuruş Mahalle Mescidi’ni yeniden yaptırtıp, yanına muallimhane ve yazlık
namazgâh ilave ettirmiştir. Ayrıca, Taşkapı Darü’l-hadis Medresesi, şadırvanı ve
avlusunu, Konya içerisinde ve çevresinde on iki adet çeşmeyi yaptırarak mütevelliliğine
Şeyh Ahmet Efendi’yi atayarak tevliyeti onun soyuna bırakmıştır. Günümüze ulaşan
önemli bir vakıftır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.