Divan Şiirinde Gazel Redifli Gazeller

Emine YENİTERZİ

Özet


Divan şiirinde redif ahengi sağlama ve anlatımı güçlendirme özellikleri ile önem taşır. Aynı
redifin kullanıldığı çok sayıda gazel mevcuttur. Bu makalede araştırmalarımız sonunda divan
ve şiir mecmualarında tespit ettiğimiz “gazel” redifli on bir gazelin metni ve muhtevaları
hakkında bilgi verilmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.