Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çağdaşlaşma Sorunları

Bayram KODAMAN

Özet


Günümüzde çağdaşlaşma bütün toplumlar için ciddi bir problemdir. Osmalı tarihi, neredeyse
Batı ile mücadele tarihi gibidir. Bu süreçte XVI. yüzyıla kadar önemli sıkıntılar hissedilmezken
bu tarihten itibaren, bugün hâlâ devam eden, çağdaşlaşma çabasına girmiştir. Bu süreci müspet
yönde sonlandıramaması, çağdaşlaşmadaki hareket noktasını ve hedefleri tespit edememe ya
da yanlış tespite dayanmaktadır. Burada, bu tespitlerle ilgili bazı değerlendirmeler yapılmaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.