Türkiye Selçukluları, Mısır Memlükleri ve Altın Orda Devleti’nin İlhanlılara Karşı Kurduğu İttifak

M.Suat BAL

Öz


Makalemiz, II. İzzeddin Keykâvus’un İlhanlı Devletine ve onların Anadolu’daki taraftarlarına
karşı Mısır Memlükleri ile yaptığı ittifakı ve bu ittifakın sonuçlarını konu almaktadır. Bu ittifak
kağıt üzerinde gerçekleşse de hayata geçirilememiş ve Memlükler’in Anadolu’ya göndermek
için hazırladıkları ordu yolda kalmıştır. Ancak bu ittifakla başlayan yakınlaşma, II. İzzeddin
Keykâvus İstanbul’a kaçtıktan sonra da devam etmiştir. Altın Orda Devleti Hükümdarı Berke
Hanın da katılımıyla bu ittifak güçlenmiştir. Berke Hanın erken tarihte ölümü(1266) ve II.
İzzeddin Keykâvus’un tekrardan Türkiye Selçuklu Hükümdarı olamaması ile bu plan sonuçsuz
kalmıştır. Memlük Devleti Hükümdarı Baybars Anadolu’ya yapmayı planladığı yardım
amaçlı seferini 1277 yılına kadar ertelemiş ve bu tarihte de Anadolu’da Moğollarla mücadele
etme cesareti gösterebilecek II. İzzeddin Keykâvus gibi bir müttefik bulamadığı için, Moğollarla
savaşıp onları yendikten sonra geri dönmek zorunda kalmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.