19. Yüzyıl Mardin Vakıfları Üzerine

Galip EKEN

Özet


Bu çalışmada eski bir Artuklu kenti Mardin’de 19. yüzyılda tesis edilmiş olan vakıflardan
27’sinin vakfiyesi ele alınarak vakıf kurucularının kimlikleri, vakfettikleri menkul ve gayr-ı
menkullerin nelerden ibaret oldukları tahlil edilmiştir. Bu arada 19. yüzyılda vakıfların hangi
amaçlarla kuruldukları, “şart-ı vâkıflar” irdelenerek bir neticeye varılmaya çalışılmıştır.
Ayrıca 19. yüzyıldan önce kurulan cami-mescit, medrese, zaviye gibi vakıf eserlerden 19. yüzyıla
intikal edenlerini Hurufat defterlerindeki berat kayıtları yoluyla tespit ederek oradaki görevliler
ve ücretleri hakkında bilgi verilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.