Türkiye Selçukluları Devrinde Niğde Vilâyetinin Alt Birimleri ve Sınırları

Ahmet AKŞİT

Özet


Bu çalışmada Niğde vilâyetinin Selçuklular devrindeki alt birimleri ile sınırları ele alınmıştır.
Ancak, temel kaynaklar günümüze gelemediği için konuyu ayrıntılı bir şekilde ortaya koymak
oldukça güçtür. Bu sebeple konu vakayinâmelerdeki kayıtlardan hareketle incelenmeye
çalışılmıştır. İbn Bibi ve Aksarayî’nin eserlerinden Niğde’nin Lü’lü’e ve Andugı ismindeki iki
alt birimi ile Aksaray ve Kayseri hududu hakkında bazı bilgiler elde edilmekte ise de bunlar da
konunun ancak küçük bir bölümüne ışık tutmaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.