Küreselleşme Sürecinde Türk İş Kültüründe Yaşanan Dönüşümün Boyutları

Adem ÖĞÜT, Ayşe KOCABACAK

Özet


Küreselleşme, ekonomik, kültürel, siyasi, dini ve sosyal sistemlerin dünya çapında entegrasyonudur.
Bazı bilim adamları ve gözlemciler küreselleşme ile birlikte üretim ve tüketim kalıplarının
uyumu ve kültürün homojenleşmesini vurgularken; diğer bazı bilim adamları ve gözlemciler
ise küreselleşmenin birden çok forma dönüşme, farklılaşma potansiyelini taşıdığını vurgulamaktadır.
Bu bağlamda günümüzün artan rekabetçi koşulları işletmeleri sadece diğer ülkelerin
ekonomik ve siyasi sistemlerini değil aynı zamanda kültürel, dini ve sosyal sistemlerini
analiz etmeye zorlamaktadır. Hofstede Kültür Boyutları (Modeli), kültür konusunda dünya
çapında gerçekleştirilmiş en iyi araştırmalardan birisidir. Bu sebeple bu çalışmada Hofstede
Kültür Boyutları (Modeli) tercih edilmiştir. Bu çalışmanın amacı Türk iş kültürünün küreselleşme
sürecinde yaşadığı dönüşümün boyutlarını analiz etmektir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.