Vasfî’nin Bilinmeyen Bir Mersiyesi

Yakup KARASOY

Öz


Klasik Türk edebiyatı, nazım türleri açısından oldukça zengindir. Mersiyeler bu nazım türleri
çeşitliliği içerisinde önemli bir yer tutarlar. Bu çalışmada müstakil bir divanı bulunmamış
ancak şiir mecmualarından toplanarak bir divanı yayımlanmış Vasfî’nin kaside şekliyle oluşturulmuş
mersiyesi tespit edilerek bilim âleminin istifadesine sunulmuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.