İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda 1941 Yılında Oynanan Hamlet Piyesinin Sebep Olduğu Tartışma ve Davalar

Mustafa ÖZCAN

Öz


1941 yılında Muhsin Ertuğrul’un yönetiminde Shakespeare’in Hamlet adlı eseri sahnelenir.
İstanbul Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümü tarafından çevrilen bu eser hakkında birçok
iddia ortaya atılmış, eserin sahnelenişine, çevirisine yönelik olumlu ve olumsuz birçok eleştiri
yapılmıştır. Şehir Tiyatrosu ve Muhsin Ertuğrul da bundan nasibini almıştır. Bu çalışmada
ise halkın ve basının ilgisini çeken bu tartışmalar ele alınacak, ünlü edebiyatçıların birbirleri
hakkında açtıkları davalarda yaşananlar üzerinde durulacaktır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.