Selçuklu Devri Niğde'sinde Sosyal Tabakalar

Ahmet AKŞİT

Özet


Bu çalışma Niğde şehrindeki sosyal tabakalar ve bunların toplum içindeki rollerini ihtiva etmektedir.
Şehirde yaşayanları esas itibariyle yöneticiler, ilim adamları, tüccarlar ve sanatkârlar
şeklinde yukarıdan aşağıya doğru sıralamak mümkündür. Yöneticiler şehrin güvenliğinden
sorumlu olan görevlilerden oluşmaktaydı. Kadı, müftü ve müderris gibi resmi görevliler ile
cami personeli ve şeyhlerden oluşan ilim ve din adamlarının görevi ise halkı eğitmek, aydınlatmak
ve yönlendirmekti. Tüccarların da önemli bir grup oldukları bilinmekte ise de, ticaret
ehli hakkında yeterli bilgi yoktur. Halkın çoğunluğunu teşkil eden esnaf ve sanatkârlar ise son
sırada yer almışlardı ve temel görevleri üretim yapmaktı.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.