Şeyhî Divanı’nındaki Kasidelerin Edebî Türler ve Tarzlar Açısından İncelenmesi I (Dinî Türler)

Meheddin İSPİR

Öz


Şeyhî Klasik Türk şiirinin öncülerinden biridir. Divanındaki kasidelerde Tevhit, Münâcât,
Naat gibi dinî türlere yer vermiştir. Tevhit, Allah’ın varlığını, birliğini, gücünü ve kuvvetini
anlatan edebî türdür. Münâcât; kulun, acizliğini, Allah’a yalvarış ve yakarışını dile getirmesidir.
Naat, Hz. Muhammed’i konu edinen onun sevgisini ve övgüsünü işleyen şiirlerdir. Bu
çalışmada Şeyhî Divanı’nda yer alan bu dinî türlerin işlenişi ele alındı. Türlerin metne bağlı
olarak özellikleri çıkarımaya çalışıldı.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.