Cem Sultan’ın Türkçe Divanı’nda Hacca Dair Unsurlar

Şerife UZUN

Öz


Bu makalede Cem Sultan’ın Divan’ında hac ile ilgili hangi unsurlara ne şekilde yer verdiği
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çünkü diğer şair sultanlardan farklı olarak Cem Sultan hacca
gitmiş ve hacca dair unsurları şiirlerinde oldukça güçlü bir şekilde kullanmıştır. O bunu hayal
eden değil gören ve yaşayandır. Bu durum onun şiirlerine de yansımıştır. Cem Sultan’ın Divan’ında
konuyla ilgili pek çok beyit bulunmaktadır. Bu beyitlerde hacca dair unsurlara hem
gerçek anlamlarıyla yer verilmiş hem de bu unsurlar mecazî anlamlarıyla kullanılmıştır. Böylelikle
girdiği taht mücadelesinin ardından ölümüne kadar sürgün hayatı yaşayan Cem Sultan’ın
hacca gidebilmiş olma ayrıcalığının şiirlerine nasıl yansıdığı açıkça görülmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.