“Kür” Kelimesi Üzerine Yapı ve Anlam Bilgisi Yönünden Görüşler

Mehmet Turgut BERBERCAN

Özet


Eski Türkçe metinlerden bugüne uzanan tarihî seyir içinde, kür kelimesinin ve ondan
türediğini ileri sürdüğümüz şekillerin semantik ve morfolojik yapısı üzerine detaylı tahlillerin
sunulduğu bu makalede, kür kelimesi ve ondan türemiş şekiller; tarihi ve çağdaş şiveler, çeşitli
leksikolojik açıklama ve görüşler göz önüne alınarak dilbilimsel bir metotla karşılaştırmalı
olarak incelenmiş, elde edilen veriler ışığında varılan sonuçlar ortaya konulmuştur


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.