Necip Asım Yazıksız ve Türk Diline Katkıları

Tuncay BÖLER

Özet


Kilis, Türk diline büyük hizmetleri olmuş değerli bilim adamlarının yetiştiği bir yöre olarak
dikkatleri çekmektedir. Faruk Kadri Timurtaş, Muallim Rifat Bilge ve Necip Asım Yazıksız söz
konusu bilim adamlarının en tanınmışlarıdır.
Makalemiz Kilis’in yetiştirdiği bu bilim adamlarından Necip Asım Yazıksız ve onun Türk
diline katkıları hakkındadır.
Türkoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınmış bir araştırmacı olan Necip Asım Yazıksız’ın özellikle
Orhun Abideleri ve Atebetü’l-Hakayık’la ilgili eserleri kayda değerdir. Ayrıca onun İkdam,
Musavver, Malumat, Servet-i Fünun, Türk Yurdu, Bilgi, Edebiyat Fakültesi Mecmuası,
Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, Millî Tetebbular Mecmuası, Türk Tarih Cemiyeti
Mecmuası gibi dergi ve gazetelerdeki dil ve tarih konulu yazılarının bini aştığını bizzat kendisi
ifade etmektedir.
Makalemizde Necip Asım Yazıksız’ın hayatı üzerinde kısaca durulduktan sonra Türk diline
katkılarından bahsedilmiş, ardından dille ilgili eserleri hakkında bilgiler verilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.