Sadullah Efendi’nin İlm- i Nücûm Kaynaklarından Tanzimat Ankarasına Bir Katkı

Gülçin KOÇ

Özet


Müneccimliği ve şairliğiyle meşhur olan Müderriszâde Sadullah El-Ankaravî (ö.1855),
Ankara ve çevresinde müftü, naib, nakib ve nüfus nazırlığı görevlerinde de bulunmuştur. Bu
çalışmada Sadullah Efendi’nin Tanzimat Ankarası’na dair verdiği bilgiler değerlendirilmeye
çalışılacaktır. Bu amaçla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nde bulunan takvimleri ve
zayiçe mecmuaları yanında Bayezıt Devlet Kütüphanesi’ndeki Divan’ı da kaynak olarak kullanılmıştır.
Ankara tarihine katkıda bulunması hedeflenen makale üç ana bölüme ayrılmaktadır:
A. Doğa Olayları B. İdareciler C. İlginç Olaylar. Ayrıca Sadullah Efendi’nin Ankara’dan
uzakta ‘vatan hasreti’yle doluyken gördüğü rüyalar ile Ankara’da sahip olduğu
gayrimenkuller de makalede yer almaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.