Osmanlı/Türk Müzik Kültüründe Levanten Müzikçiler

Seyit YÖRE

Öz


Yakın Doğu’da ve Osmanlı Coğrafyası’nda yaşayan Avrupa kökenli yerleşik yabancılara Levanten1
denilmiştir. Levantenler Yakın Doğu ve Osmanlı kültürünün birçok unsuru içinde
yer almış ve katkıda bulunmuşlardır. Osmanlı kültürünün en önemli ögelerinden biri de müziktir.
Levantenler bu öge içinde gözlemci, üretici, tüketici, eğitici, icrâcı ve kuramcı olarak yer
almışlardır. Bu çalışmada Osmanlı’daki müzik üreticisi, eğiticisi, icrâcısı ve kuramcısı Levantenler
ve onların Osmanlı/Türk müzik kültürüne katkıları araştırılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.