Kırgız Türkçesiyle Yazılmış Alip-Bee Adlı İlk Alfabe Kitabındaki Söz Varlığı Üzerine

Ufuk Deniz AŞCI

Özet


Bu makalede, İşenaalı Arabayev tarafından kaleme alınan ve Kırgızların ilk millî alfabe kitabı
olan Alip-Bee temel alınarak Kırgız Türkçesinin yazı dili hüviyetini kazanmaya başladığı yıllardaki
hâli ile günümüz Kırgız Türkçesi, söz varlığı açısından mukayese edilmiştir. Yapılan
mukayesenin ışığında bu Türk lehçesinin gelişimi hakkında bazı çarpıcı sonuçlara ulaşılmış, o
dönemdeki Kırgız halkı ile ilgili sosyo-lenguistik bazı tespitler yapılmıştır. Makalemiz, Türkiye’de
yapılmış Arap harfli Kırgız metinleri ile ilgili ilk bilimsel çalışmadır ve İ. Arabayev’i
Türkoloji çevrelerine tekrar hatırlatması açısından önem arz etmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.