-sA Ekinin İşlevleri ve Dilek-Şart Ayrımı

Ahmet BENZER

Özet


Araştırmada tasarlama kipleri içinde yer alan ve dil bilgisi kitaplarında dilek-şart kipi olarak
anılan -sA eki incelemeye alınmış, ekin ‘dilek’ ve ‘şart’ işlevlerini hangi tür cümlelerde ve kelimelerde
taşıdığı ve ‘dilek’ ile ‘şart’ işlevlerinin dışında sahip olduğu işlevler incelenmiştir.
Çalışma sonucunda ekin ‘dilek, şart, buyruk, ihtimal ve karşılaştırma ile zıtlık’ işlevlerinin
olduğu, ‘dilek’ ve ‘şart’ işlevlerinin ada ve fiile, basit ve birleşik cümleye, basit ve birleşik
çekimli fiillere eklenmesine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre ek, fiil
cümlelerinde, basit cümlelerde ve basit fiil çekimlerinde ‘dilek’; ad cümlelerinde, birleşik
cümlelerde ve birleşik fiil çekimlerinde ‘şart’ işlevini taşımaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.