Mühimme Defterlerine Göre XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Kırım Hanlığı İlişkileri

Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ

Özet


Mühimme defterleri, Osmanlı arşivlerinin en önemli defter serilerinden birini oluşturmaktadır.
Bu defterlere, Divân-ı Hümâyûn toplantılarında görüşülen iç ve dış meselelere ait siyasî,
askerî, sosyal ve iktisadî açıdan önemli kararlar kaydedilmekteydi. Bu makalede Mühimme
defterlerinde yer alan Kırım Hanlığı ile ilgili hükümler incelenerek, XVI. yüzyılın ikinci yarısında
Osmanlı-Kırım Hanlığı arasındaki özellikle siyasî ve ticarî ilişkiler Osmanlı devletinin
bakış açısıyla sunulmuş ve bir dönemin tarihine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.