Konya Vilayeti Sancak Merkezlerinde Eğitim Veren Darülmualliminler

Seyit TAŞER

Özet


Osmanlı Devleti’nde öğretmen yetiştiren kurum olarak, “Darülmuallimin”, İstanbul’da
1848 senesinde açılmış ve rüşdiye mekteplerine öğretmen yetiştirmişti. 1868 yılında
sıbyan şubesi ile eğitim faaliyetini sürdüren Darülmuallimin ve 1870 senesinde
İstanbul’da ilk defa olarak kurulan “Darülmuallimat”, Osmanlı Devleti’nin çeşitli
coğrafyalarına yayılmıştı. Öncelikle vilayet merkezlerinde açılan bu kurumlar zamanla
sancak merkezlerinde de eğitim vermeye başladı.
Konya vilayeti merkezinde, 1875 senesinde darülmuallimin, 1915 senesinde de
darülmuallimat açılmıştır. Konya Vilayeti’nin merkez sancağı olan Konya dışında,
sancak merkezlerinde de darülmuallimin açıldığı tarihî vesikalardan anlaşılmaktadır.
Bu sancak merkezleri içerisinde; Hamidabad, Teke ve Niğde yer almaktadır. Açılan
darülmualliminler hakkında, Konya tarihi veya Konya’da eğitim konusunda yapılan
çalışmalarda ayrıntılı bir bilgi bulunmamaktadır. Konya’da sancak merkezlerindeki
darülmualliminler 1319 (M.1903) senesinde kurulmuştur. Çalışmamızda, Hamidabad,
Teke ve Niğde sancaklarında kurulan darülmualliminlerin açılışı, muallimleri ve bu
okullar için hazırlanan maarif programına yer verilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.