Türk Kültüründe Kız Kaçırarak Evliliğin Köy Seyirlik Oyunlarındaki İzleri

Sinan GÖNEN

Özet


Milletin çekirdeğini aile kurumu oluşturur. Geçmişten günümüze aile kurumunun kurulma-sında belirli kurallar ve yollar izlenmiştir. Genellikle bu kurallar toplumun genelinin benimse-diği değerlerden oluşur. Ancak bu kuralların içinde toplumun bugün bile yadırgayarak baktığı kız kaçırma yoluyla evlenme, geçmişten günümüze toplumsal bir gerçek olarak yaşatılmış ve günümüze kadar gelmiştir. Bu makalede, evlilik çeşitlerinden biri olan kız kaçırmanın kültü-rümüze yansıması ve özellikle köy seyirlik oyunlarımızda konu olarak işlenmesi ele alınacakt

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.