Postmodernin Geleneğe Bakan Yüzünde Bir Anlatı: Beyaz Kale

Bedia KOÇAKOĞLU

Özet


Tam bir mükemmellik, kesinlik ve tutarlılık arayışı olan modernizme karşıt teorilerle ortaya çıkan postmodernizmle, çoğulculuğun kapısı aralanmış ve bu doğrultuda neredeyse temel yak-laşım olarak gelenek içeriye alınmıştır. Buna ilkesizliğin ilke olarak benimsenmesi de eklenince, ortaya kurallarla oynayıp zenginleştirmeye dayalı bir yaratıcılık çıkmıştır. Postmodernizm, popüler kültüre bir kirlenme olarak bakan modern düşünceye karşıt olarak, komplekslerden sıyrılmış, tarihe ve geleneğe önem veren, “istediğini yap” tavrını benimsemiştir.
Buradan hareketle postmodernin temelinde var olarak, onu güçlendiren “gelenek” unsurlarına bakılması, terimin aslında geçmişe dönük izlekleri yönüyle, uygulama sahasının anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu temel düşünceden hareketle, söylemin Türk anlatılarındaki uygulama sahasına bakıldığında, ana beslenme damarı olarak gelenek karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlam-da çalışmamızda edebiyatımızın ilk anlatısı olan Beyaz Kale örneğinde postmodernist anlatının izleri aranacak ve geleneğin eser üzerindeki izdüşümlerine yer verilecektir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.