Türkiye Selçukluları Zamanında Konya’nın Devlet Merkezi Oluşu

Mehmet Ali HACIGÖKMEN

Özet


Bizanslılar zamanında Konya bugünkü Alaeddin tepesine kurulmuş kutsal bir şehirdi. Malazgirt’ten
kısa bir süre sonra Kutalmışoğlu Süleyman Toros dağlarırını aşarak Orta Anadolu’daki
birçok şehir ve kasabaları zaptederek İznik’i kendisine başkent edinmişti. Bu olay 1075-
80 yılları arasında gerçekleşmiştir. Konya bu tarihlerde Türkler’in eline geçecektir. 1095 yılında
I. Haçlı dalgası başlayınca Haçlı orduları İstanbul’u geçerek Selçukluların ilk başkenti İznik’i
zaptettiler. I. Kılıç Arslan Haçlıların önünden geri çekildi. Fakat Haçlılar geçici bir süre
Konya’yı aldılar. Türkler İç Anadolu’da kendilerine bir savunma hattı oluşturdular. Akşehir,
Uluborlu ve Honaz. I. Kılıç Arslan Malatya’yı merkez edinse de başarılı olamadı. Oğulları
Arap, Mesut ve Şehinşah Türkleri Bizans’a karşı korudular. Konya’nın başkent olma süreci
Şehinşah ve Sultan Mesut ile başladı. Ancak Konya’nın savunma ile ilgili problemleri Alaeddin
Keykubat’a kadar devam etti. Alaeddin Keykubat dönemi ile beraber şehrin etrafına surların
yapımı ile beraber Konya vazgeçilmez bir başkent olmuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.