Akkoyunlu ve Karakoyunlu’da Kadının Devlet Yönetimi ve Diplomasideki Önemine İki Örnek: Hatun Can Begüm ve Sara Hatun

Ayşe ATICI ARAYANCAN

Özet


Türk tarihinin çeşitli dönemlerinde kadının toplum, diplomasi ve devlet yönetimi içindeki durumuna ilişkin birçok örnek mevcuttur. Özellikle XIV-XV. yüzyılda birçok hükümdar eşi ya da annesi devletin iç ve dış siyasetinde etkinliğini koyarken yönetimde söz sahibi olmuş, fer-man, vakıf kayıtları ve kitabelere kendi adını basarak diplomasinin önemli bir unsuru olmuş-tur. Bu çalışmamızda Akkoyunlu ve Karakoyunlularda kadının sosyal ve siyasî yaşamdaki rolünü ele almaya çalışırken örnek olarak Hatun Can Begüm ve Sara Hatun’un diplomaside ve devlet yönetimindeki önemi ve rolü üzerinde durulacaktır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.