Ötekilik Bağlamında ‘Muhteşem Yüzyıl’ Dizisinin Farklı İdeolojideki Gazetelerin Köşe Yazılarına Yansımaları

Mustafa ŞEKER, Fadime ŞİMŞEK

Özet


Bu çalışmada son dönemde gündemi oldukça meşgul eden Muhteşem Yüzyıl dizisiyle
ilgili yazılan köşe yazıları, ötekilik bağlamında ele alınmıştır. Farklı ideolojiye sahip
gazetelerde diziye ilişkin yazılan köşe yazıları, bir ötekileştirme stratejisi olan laik/anti-laik söylem çerçevesinde analize tabii tutulmuştur. Çalışmada, köşe yazarlarının dizi
örneği üzerinden karşıt köşe yazarlarına yönelik ötekileştirici tutumlarının, açık ve
örtük ifadeler üzerinden nasıl ideolojik olarak kullanıldığı ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Teun van Dijk’in söylem analizi yönteminin uygulandığı çalışmada
köşe yazıları makro ve mikro yapıda analiz edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.