Yüksek Öğrenimine Yeni Başlayan Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin İncelenmesi

Duygu ÇAMURCU

Özet


Bu çalışmanın amacı, yüksek öğrenimine yeni başlayan Türkçe Eğitimi Bölümü öğrenci-lerinin, duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilme becerilerinin incelenmesidir. Bu araştırmanın, yüksek öğrenimine yeni başlayan geleceğin Türkçe öğretmenlerinin yazma bece-rilerinin hangi düzeyde olduğuna dikkat çekeceği gibi, problemlerin belirlenmesine de yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bunun için Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 2009-2010 öğretim yılı güz döneminde birinci sınıfınaa kayıt yaptıran 49 öğrenciye, yazma becerilerinin incelenmesi için, serbest konulu ikişer kompozisyon yazdırıl-mıştır. Çalışma betimsel bir çalışma olup toplanan kompozisyonlar “biçim, dil ve anlatım, yazım ve noktalama” kriterlerine bağlı olarak, Prof. Dr. Cemal Yıldız’ın editörlüğünü yaptığı Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi” adlı kitabında yer alan “Yazılı Anlatımı Değerlendirme Formu” kapsamında değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar yorumlanmış ve konuyla ilgili önermeler sunulmuştur.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.