Sicill-i Osmânî'de Yer Alan Ispartalı İlim Adamları, Devlet Adamları ve Şeyhler

Kamile ÇETİN, Sevim ALKAN

Özet


Bir kültür ve uygarlık beşiği olan Anadolu coğrafyasında bulunan bazı yerleşim merkezleri
diğerlerine oranla kültür ve edebiyat alanında ön plana daha çok çıkmıştır. Söz konusu yerlerden
biri olan, ‘güller ve göller diyarı’ olarak bilinen Isparta, Anadolu’nun batı yakasında bulunan
önemli bir kavşaktır. Kentin tarihini, ilk çağlara kadar götürmek mümkünse de şehrin
asıl gelişme dönemi Hamidoğulları Beyliği zamanındadır. Osmanlılar devrinde ise, Hamid
Sancağı’nın merkezi hâline gelen Isparta, pek çok ilim adamı, siyasetçi, sanatkâr vb.
yetiştirmiştir.
Bu çalışmada, Mehmed Süreyyâ tarafından kaleme alınan Sicill-i Osmânî adlı eserde yer alan
Isparta ve çevresinde yetişmiş otuz dokuz ve köken bakımından Ispartalı olan dört şahsiyet
tespit edilmiştir. Söz konusu isimler kadı, müderris, naip, vezir gibi değişik meslek gruplarından
ilim ve devlet adamları ile şeyhlerdir. Bu şahsiyetlerin eserde hangi özellikleri ile söz konusu
edildiği üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda -diğer kaynaklardan da istifade edilerekbahsi
geçen kişilerin biyografilerine dair bilgi verilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.