Dokuzuncu İskân Mıntıkası ve Kadro Cetvelleri

Kürşat KURTULGAN

Özet


Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda başını ağrıtan en büyük sorun sınırlarına yığılan
çok sayıda muhacirin iskân faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi olmuştur. Henüz kurulan
devlet, bir taraftan sınırları içerisindeki halkının içinde bulunduğu zor şartları ortadan kaldırmaya,
diğer taraftan da sınırları içerisine aldığı ırkdaşlarının yerleştirilmeleri için çalışmalara
başlamıştır. Ekonomik olarak kalkınmanın sağlanması durumunda mevcut birçok sorunun
ortadan kalkacağının farkında olan dönemin idarecileri bu süreçte hem vatandaşlarına ve
hem de göçmenlere yönelik politikaları uygulamaya koymuş ve insanlarını bir an evvel üretici
duruma getirebilmek için 100 milyon liradan fazla harcama yapmıştır. Bu süreçte sırf bu işler
için Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti kurulmuş ve Türkiye genelinde İmar ve İskân mıntıkaları
oluşturmuştur. Bu araştırmamızda söz konusu dönemde oluşturulan İskân mıntıkalarından
bir tanesi olan Dokuzuncu İskân Mıntıkası’nın kapsadığı yerler, buralarda çalışan kadrolar
ile bunların görevleri ortaya konmaya çalışılmıştır


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.