Geleneksel Türk Musikisi Ses İcracılarından Hafız Sami’ninHayatı ve Gazel İcracılığı Üzerine Bir Çalışma

Elif Bilge KURTULDU, M.Salih ERGAN

Özet


Gazel, şiirsel yapısı itibarıyla bütün edebiyatçıların ilgisini çektiği gibi musikişinas insanların da ilgisini çekerek, etkilenmelerine sebep olmuştur. Gazel hem güfte olarak hem de gazel
formundaki icralarda kullanılmıştır.
Bu çalışmada; Gazelhan Hafız Sami’nin hayatından, gazel ve gazelin edebî yapısından, Klasik Türk Müziği’nde gazel formundan, Hafız Sami’nin gazel icracılığından ve Türk Müziği’ndeki yeri ve öneminden bahsedilecektir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.