Türk Musiki Geleneğinde Kadın ve Kadın Bestekârlar

A. Emsal ÇEVİK, M. Yaşar KALTAKCI

Özet


Bu çalışma, Türk musiki geleneğinde ve bu geleneğin önemli bölümünü oluşturan Osmanlı saray çevresinde kadının yerini ve musiki kimliğini, yazılı ve görsel belgelere dayanarak ince-lemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde genel olarak Türk toplumlarında kadın ve musiki ilişkisi incelenmektedir. Arkasından Osmanlı toplumunda ve özellikle saray çevresinde, kadın bestekârlığı ve kadın bestekârların Türk musikisindeki yeri ele alınmakta ve kadının musiki kimliğini ve kadın bestekârlığını anlamak için özellikle saray ve çevresinde musiki eği-timi almış ya da icra etmiş önemli kadın bestekârların musiki kişiliği incelenmektedir.

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.