Abdurrahman Sâmî Paşa'ya Ait Mensur Bir Letâif-Nâme

Nevin GÜMÜŞ

Özet


Klasik Türk Edebiyatında bir tür olan Letâif-nâmeler mizah ve hiciv unsurlarını havi, okuyanı
eleştirel düşünceye sevk eden manzum ve mensur yazılardır.
Makalemizde değerlendirilen Sâmî Paşa’ya ait mensur Letâif-name de, hicvin ağır bastığı,
nazik ve etkili bir üslubun kullanıldığı XIX. yüzyıla ait bir örnektir. Çalışmada ayrıca Sâmî
Paşa’nın biyografisi, letâif-nâme ve nükte hakkında bilgilere de kısaca değinilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.