Hilmi Yavuz'un Postmodern Anlatıları Üzerine

Bedia KOÇAKOĞLU

Özet


Türk edebiyatında 1985’ten itibaren tartışılan, sıklıkla sosyal bilimlerdeki görünümleri
irdelenen postmodernizm, roman türünde “anlatı” şekliyle karşımıza çıkmaktadır.
Edebiyatımızda bu doğrultuda kaleme alınan birçok örnek bulunmaktadır. Ancak bu
örneklerin postmodern yaklaşımın bütün niteliklerini taşıdıkları söylenemez. Bu açıdan
Türk edebiyatının anlatı, deneme, makale, fıkra gibi birçok edebi türü ile ilgilenen ancak
sıklıkla şair yönü ile anılan önemli sanatçılarından biri olan Hilmi Yavuz (1936-) dikkati
çeker. Yazarın postmodern teknikleri kullanarak kaleme aldığı Taormina (1990), Fehmi
K.’nın Acayip Serüvenleri (1991) ve Kuyu (1994) adlı anlatıları teknik ve içerik
özellikleri yönüyle alanındaki en başarılı örneklerdendir. Makalemizde sanatçının anılan
çalışmalarındaki teknik, içerik ve materyal unsurlar postmodernist anlatı çerçevesinde
genel olarak ele alınacaktır. Bu yolla Yavuz’un anlatı yazarlığı yönüne vurgu yapılacaktır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.