Ermenilerin İlhanlı Dinî Siyasetindeki Rolleri

Mustafa AKKUŞ

Özet


XIII. yüzyıl dünya siyasetini yeniden şekillendiren Moğollar, Cengiz Han liderliğinde dünya haritasını yeniden çizerken kendi çıkarları doğrultusunda her şeyi mubah gören bir politika gütmüşlerdir. Siyasetleri doğrultusunda dünya dinleri ve bu dinlere metbu milletlerle ilişkile-rini belirlerken de zamanla ustalaşmışlardır. İslam dünyasına karşı düzenledikleri seferlerde Hıristiyan milletlerden azami şekilde istifade etmişlerdir. Moğolların Abbasi Halifeliğini yıkıp burada müstakil bir İlhanlı devleti kurmalarıyla bölgedeki Hıristiyan milletlerle var olan diya-logları daha da gelişmiş, İslam dünyasına karşı onları en yakın müttefik olarak görmüşlerdir. Şüphesiz bu milletlerin başında Ermeniler gelmektedir. Bu makalemizde İlhanlı siyasetinde Ermenilerin rollerini kronolojik olarak ele almaya çalıştık. Moğol-Ermeni yakınlaşması, buna sebep olan dini ve siyasi faktörleri, Katolik dünyası ile olan ilişkilerdeki rolleri, Moğol hâkimi-yetini tanımayan Müslüman halka ve devletlerine karşı mücadelesinde Ermeni unsurların yardım ve desteği ile İlhanlı dini siyasetindeki etkileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.