Sense- Fiili Üzerine

Mevlüt GÜLMEZ

Öz


Kelime türetme biçimlerinden birisi de tarihî metinlerde kullanılan kelimelerin yeniden canlandırılmasıdır.
Bu yöntem, Cumhuriyet Döneminde, özellikle Arapça ve Farsça kelimelerin
istilasını önlemek için önerilen yöntemlerden biridir. Sözü edilen dönemde bu yöntemle canlılığını
yitirmiş pek çok kelime Türkçeye yeniden kazandırılmıştır.
Bu makalede, 15. yüzyıl şairlerinden Hümâmî’nin bir şiirinde, eski bir atasözünde ve bugünlerde
bazı şiirlerde rastladığımız “sense-” fiili üzerinde durulacaktır. Ayrıca, “sense-” fiilinden
hareketle –sA yapım ekinin görevleri üzerinde durulup, Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerindeki
kullanımıyla ilgili örnekler verilecektir


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.