Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar

Nursel ÖZDARENDELİ

Öz


Ağız araştırmaları Türkoloji çalışmaları arasında önemli bir yere sahiptir. Ortak dilin
yanında varlığını sürdüren ağızların, hem dilin bugünkü durumunu anlamak
bakımından hem de tarihî Türk lehçelerinden izler taşımaları bakımından belgelenmeleri
gerekmektedir. 19. yüzyılın ortalarında başlayan ağız çalışmalarıyla Türkiye’nin
pek çok bölgesindeki söz varlığı tespit edilmiş ve bunlar Türkiye’de Halk Ağzından
Derleme Sözlüğü adıyla kitap hâlinde yayımlanmıştır. Derleme Sözlüğü
hâlen dil çalışmaları içindeki önemini muhafaza etmektedir. Buna rağmen henüz derleme
yapılmamış pek çok yörenin bulunduğu, Derleme Sözlüğü’nün eksik kalan yönlerinin
tamamlanmaya muhtaç olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.
Bu çalışmada Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi’ne bağlı Velimeşe Kasabası ağzında tespit
edilen ve Derleme Sözlüğü’nde bulunmayan sözcükler incelenerek Derleme Sözlüğü’ne
katkıda bulunulmak istenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.